ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - ೧೦ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಚಮಚಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಚಮಚಧನಿಯಾಪುಡಿ - ೨ ಚಮಚಇಂಗಿನಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಚಮಚಜೀರಿಗೆಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಚಮಚಉಪ್ಪು - ೧ ಚಮಚಅಚ್ಚಖಾರದಪುಡಿ - ೧...

ಈಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:ಈರುಳ್ಳಿ - ೩ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ೨ಟೊಮೊಟೊ - ೪ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ೫ - ೬ತುಪ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪಬ್ರೆಡ್ (ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್) - ೧೦ - ೧೨ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪಎಣ್ಣೆ - ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಧಾನ:...

ಅವಲಕ್ಕಿ ಗರಿಗರಿ ಪಕೋಡ

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ - ೧ ಲೋಟಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಲೋಟಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ೨ತುರಿದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ - ೧ಕರಿಬೇವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟುಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ರುಚಿಗೆ...

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ

0
ಪದಾರ್ಥಗಳು:-ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ೪ಇಂಗು- ಸ್ವಲ್ಪಕಾಯಿತುರಿ- ಸ್ವಲ್ಪಲವಂಗ-೨ಮೊಗ್ಗು-೧ಹುಣಸೇರಸ - ರುಚಿಗೆಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆಜೀರಿಗೆ - ೧ ಚಮಚಬಾಳೆಕಾಯಿ- ೨ ಇತರೆ- ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ, ಚಿರೋಟಿರವೆ ವಿಧಾನ :- ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರತುಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು...

ಮಿರ್ಚಿ ಕೋಫ್ತಾ

0
ಪದಾರ್ಥಗಳು :-ಎಣ್ಣೆ - ೪ ಚಮಚಜಜ್ಜಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸು - ೧/೨ಚಮಚಜಜ್ಜಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿಬೀಜ - ೧/೨ಚಮಚಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - ೧ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ -೨ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ೧ ಲೋಟಅರಿಶಿನ - ೧/೨ ಚಮಚಅಚ್ಚಖಾರದಪುಡಿ...

ರವೆ ಬೋಂಡಾ

0
ಪದಾರ್ಥಗಳುಚಿರೋಟಿ ರವೆ - ೧ಲೋಟಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು - ೧/೨ಲೋಟಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ರುಚಿಗೆಗೋಡಂಬಿ- ರುಚಿಗೆಇಂಗಿನಪುಡಿಯ ನೀರು-ರುಚಿಗೆಕರಿಬೇವು-ರುಚಿಗೆಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ-ರುಚಿಗೆಕಾಯಿತುರಿ-ರುಚಿಗೆ ವಿಧಾನ : ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕಲೆಸಿ ೧/೨ ಅಥವಾ ೧...

ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೋಂಡಾ

0
ಪದಾರ್ಥಗಳುಉದ್ದಿನಹಿಟ್ಟು - ೧ ಲೋಟಕರಿಬೇವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ಸ್ವಲ್ಪಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ಸ್ವಲ್ಪಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ಸ್ವಲ್ಪಶುಂಠಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು -ಸ್ವಲ್ಪಹಸಿಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು -ಸ್ವಲ್ಪಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು -ಸ್ವಲ್ಪಉಪ್ಪುಇಂಗಿನ ಪುಡಿವಿಧಾನ :- ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು...

ನೆಲ್ಲೂರು ಆಲೂ ಸ್ಪೆಷನ್

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಬೇಬಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ - ಕಾಲು ಕೆಜಿ (ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆತೆಗೆದದ್ದು) ಮೊಸರು - ಕಾಲು ಲೋಟ ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪುದೀನಾ - ೨೦ ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚಖಾರದಪುಡಿ...

ಕೆಸವಿನಗೆಡ್ಡೆಯ ಫ್ರೈ

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಎಣ್ಣೆ - ೧ ಸೌಟು ಈರುಳ್ಳಿ - ೨ ಸಿಪ್ಪೆತೆಗೆದ ಕೆಸವಿನಗೆಡ್ಡೆ - ೨ ಲೋಟ ಧನಿಯಾಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅರಿಶಿನಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚಖಾರದಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟುವಿಧಾನ;ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ...

ಗೋಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್

0
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಬಿಡಿಸಿದ ಗೋಬಿ - ೨ ಲೋಟ ಎಣ್ಣೆ - ೨ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಚ್ಚಖಾರದಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಧನಿಯಾಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಘಮಕ್ಕೆ - ೨ ಉಪ್ಪು...
1,944FansLike
3,695FollowersFollow
3,864SubscribersSubscribe