ಬಾಯಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ

0
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಲ್ಲು ಹೊಂದುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉಸಿರು ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ...

ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಆತಂಕ ಬೇಡ

0
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಜನನಾಂಗದಿಂದ ಬಿಳಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯೋನಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು...

ಗುಲಾಬಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ

0
ಗುಲಾಬಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಗುಲಾಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ...