ನಗರದ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ೧ನೇ ಹಂತದ ಸಾರಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.