ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.