ನಗರದ ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದು.