ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಅವರು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತಾದ ಗೀತೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯಕಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ.