Additional Commisnor soumedra mukarji d c p. Dr Sanjeev Patil. AC p. Krishna Kumar. At jnakshi school R R Nagar

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೌಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸಿಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಆರ್. ಆರ್. ನಗರದ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.