ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಾರ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ರೂಪುರೇಷೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು.