ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು.