ಕಲಬುರಗಿ: ಪೆÇಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಜನತಾ ಬಜಾರದಿಂದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 1 ರ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದ್ದು. ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಪಾಲಗೊಂಡು ಪೆÇಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.