ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ. ಹೇಮಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ. ಎ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಧ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಗಮನಸೆಳೆದರು.