ನಗರದ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳು ದಂಡ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಜತೆ ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರು.