ನಗರದ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ೨ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ ೨೭೮ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು.