ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೀನಗಡದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ಟಗರುಗಳು.