ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.