ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ವಾರ್ಡನ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ಅನುಚೇತ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.