ಧಾರವಾಡದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.9 ರ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.