ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ.