ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ವೇಷಧಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ…