ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.