ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತಾರಾದೇವಿ ವಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ಸರ್ವದೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ವಾಲಿ, ಪೂರ್ವಿಕಾ ವಾಲಿ, ಸತೀಶ ಇದ್ದರು.