ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಡವರ ಬಂಧು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅವರ 80 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ಯ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ತಾರಾದೇವಿ ವಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ಸರ್ವದೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ವಾಲಿ, ಪೂರ್ವಿಕಾ ವಾಲಿ, ಸತೀಶ ಇದ್ದರು.