ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ್‌ರವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಲ್ಹೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದರು.