ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛನೀಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.