ಚಾರುಮತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರತಂದಿರುವ ಅವತರಣಿಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಶೋಕ್, ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ.