ಮುನವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಜಿ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಫನ್ ವೀಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ, ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರೋ. ಎಸ್.ಎ ಯಲಿಗಾ, ಎ.ಎಮ್ ಕರಿಕಟ್ಟಿ,್ಥತರಿದ್ದರು ಪ್ರೋ. ಎಸ್.ಪಿ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಧಕ ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪ್ರೋ. ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.