5 ರೂ ಗೆ ಕಿಲೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ.

ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ‌ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ..