ಕಲಬುರಗಿ:ನಗರದ “ಅಮರಪ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಿಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿದ್ದÀ “ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ” ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಸಾಹಿತಿ ಭೃಂಗಿಮಠ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.