ಹೂಲಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ವೀರಣ್ಣ ಹೂಲಿ ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‌”ಹೂಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಗಳು” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ‌ಉದ್ಯಮಿ ವೀರಣ್ಣ ಹೂಲಿ ಅವರು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಕೊಳಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯತು. ಎಕನಾಥ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇದ್ದಾರೆ.