ಕೊಟ್ಟೂರು :ಪಟ್ಟಣದ ತೇರು ಬಯಲು ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 48 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹೋಮಗಳನ್ನು ತೇರುಬಯಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಯುವಕರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.