ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನೇತಾರ ಮಾಜಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಫೆÇ್ರೀ. ದಿ.ಎ.ಲಕ್ಷೀಸಾಗರ್ ರವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕವೀಶ್ ಗೌಡ, ದಿ ಮೈಸೂರು ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಡಿ.ಮರಲಿಂಗು,ಗೋಪಿ, ಸುಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿದ್ದರು.