ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಕೆ ವರ್ತಕರಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರು  ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ  29ನೇ  ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರು ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು