ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ವೀರಣ್ಣ ಮ. ಹೂಲಿ ಯವರಿಗೆ 67ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.