ಧಾರವಾಡದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಸಂಚಾಲಕ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲಗಳು ಅರಳಿದ ದೃಶ್ಯ.