ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ನಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜನ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪೆಂಡಾರ ಗಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರ ಚೌಕ್‍ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯ……