ಇಂದು ಶ್ವಾನವನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಸವಾರನನ್ನು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ತಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು.