ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ, ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಇದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ.