Huge vehical checking at cooperation cricle

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪೊಲೀsಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.