No public  to buy onion at yesawthapur 

ನಗರದ ಯಶವಂತಪುರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿರುವುದು.