Lock down 2nd day ......cooking on street living hood is difficulty for public

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ…. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಗರದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.