Today Karaga

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಇಂದು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು.