ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಾನ ಬಜಾರದ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವಿಠ್ಠಲ ಹರಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಾಮನವಮಿ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ಸರ್ವದೆ, ಮೋಹನ ಪುರಾಣೆ, ಮನಿಷ, ಮೆಹತಾ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.