ನಗರದ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.