ಕಲಬುರಗಿ:ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಲೇಜನೆಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು-ಚಿತ್ರ ಮಹ್ಮದ್ ಮುಕ್ತಾರೋದ್ದಿನ್