ಹೊಸ ಬಸ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೊಸ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೊಲೋರೋ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.