ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ರೋಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಸೇಡಂ, ಜು,16: ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಜಿಟ್ಟಿ ಜಿಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೆಸರು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗಳಿಗೆ (ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ)ಕಬ್ಬಿಣ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದು ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳಖೇಡ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಜೆವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಸೀಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ ತಾಲೂಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.


ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಬ್ಬೂ ರೋಗ (ಂಟಿಣhಡಿಚಿಛಿಟಿose ) ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಕಾಬೆರ್ಂಡಿಜೈಮ್ 1 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 1 mಟ ಅಥವಾ (Sಂಂಈ 2 gಡಿಚಿm ಠಿeಡಿ ಟiಣಡಿe ತಿಚಿಣeಡಿ)ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆÇೀಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಓPಏ oಡಿ 19 ಚಿಟಟ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು,ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ (ಕ್ಯಾಂಟಾಫ್)
ಅಥವಾ ಪೆÇ್ರಪಿಕೊನಜೋಲ್( ಟಿಲ್ಟ್)
ಅಥವಾ ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ (ಸ್ಕೋರ್) ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು 1mಟ/ ಲಿಟರ್ ಅಥವಾ Sಂಂಈ 2ಗ್ರಾಂ /ಲಿಟರ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆÇೀಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಓPಏ oಡಿ 19 ಚಿಟಟ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಹಂಪಣ್ಣ ವೈ ಎಲ್
ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇಡಂ