ಹೆಚ್‍ಡಿಕೆಗೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗದಿದ್ದದ್ದು ಬೇಸರ

ಮೈಸೂರು:ಏ:18: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯವರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೊಂದೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯು ಹೌದು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮನ್ಯ ಜನರ ಕಥೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ದಯಮಾಡಿ ಏನಾದರು ಬೆಡ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೆಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಹೋದರು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಜನಸಾಮಾ ನ್ಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹ ರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿ ಸಲು ಆಗದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿ ಸುವರೇ ಎಂದು ವಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ¥sóÉÇೀಂಡೆಶನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುವಮುಖಂಡ ವಿಕಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.