ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್, ಶಿವರಾಂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ