ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ