ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೌರವ

ನೆನ್ನೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು